Groepscoaching

pijlMöbius groepscoaching
De groepscoaching van Möbius wordt door bedrijven ingezet om bijvoorbeeld teams op een lijn te kunnen krijgen met de bedrijfsmissie. De waarden en normen die de organisatie graag wil terugzien in haar medewerkers speelt  hierbij een belangrijke rol. Binnen de coaching zijn alle deelnemers gelijkwaardig, ongeacht de functie en iedereen moet zich veilig kunnen voelen om zich te mogen uiten. Groepsscoaching wordt ook ingezet voor het middenkader waarbij de doelen van de coaching zijn het zelf kunnen coachen van het eigen team. Bij krimpende organisaties is groepscoaching bij uitstek geschikt om outplacementtrajecten handen en voeten te geven. Met coaching kunnen deelnemers hun komende vertrek een betere plek geven en gaan accepteren zodat ze eerder genegen zijn zich te oriënteren op kansen buiten de organisatie.

Groepscoaching biedt de deelnemers erkenning en herkenning van de eigen problematiek. Doordat ieder zijn eigen wijze van handelen heeft in zo’n zelfde situatie kunnen veel meer oplossingen worden ontdekt dan in een individueel traject voor mogelijk gehouden wordt.