Coaching

pijlCoachen
Omdat niet iedereen door dezelfde bril naar zichzelf, het leven en naar de wereld kijkt worden ook oplossingen en kansen die er zijn niet altijd waargenomen. De beren op de weg worden steeds groter en je vervalt sneller in oude patronen. Veel mensen, of teams stellen dan de doelen bij en gaan door op de weg die ze bewandelen. Ons credo: “stel niet de doelen bij, maar de weg er naar toe” vraagt vaak om een andere bril op te zetten. Een coach geeft inzichten, wijst op verantwoordelijkheden,  leert patronen te doorbreken en opent mogelijkheden. De stappen die je zet om je vooraf gesteld doel te realiseren die neem je zelf. Blijf niet zoeken naar die  naald in de hooiberg kijkend door dezelfde bril. Coachen wordt ingezet voor bedrijfsmatige doelen en voor persoonlijke doelen.

 

pijlMöbius coaching
Voor ons is coaching een professionele relatie tussen twee of meerdere personen gebaseerd op gelijkwaardigheid waarbij openheid, eerlijkheid en integriteit centraal staan. Coaching met de intentie om eigen antwoorden te vinden en zelf de verantwoordelijkheid te nemen tot verandering.

 

pijlGroepscoaching
Groepscoaching kan worden ingezet voor teams die bereid zijn om zich voor elkaar in te zetten, of voor een aantal willekeurige personen die in dezelfde situatie verkeren of met dezelfde problematiek worstelen. Om items met groepscoaching aan te pakken is het noodzakelijk dat iedereen zich binnen de groep voldoende veilig voelt. Groepscoaching heeft als voordeel dat elke deelnemer inzichten krijgt door de inbreng van de anderen en binnen de groep zal men in eerste instantie onbewust elkaar ondersteunen……. lees verder

 

pijlPersoonlijke coaching
Persoonlijke coaching is voor iedereen die graag meer keuzevrijheden, zelfrespect en zelfbewustzijn heeft. Coaching leidt tot een nieuw bewustzijn. Dit nieuwe bewustzijn leidt tot vaardigheden waardoor eigen kwaliteiten tastbaar en bruikbaar worden en dus leiden tot betere prestaties of anders handelen. Met coachen willen we je uitdagen en in de juiste stemming brengen om je doel te bereiken, of je angsten of je angsten te overwinnen…….lees verder 

 

pijlDe grondhouding van de Möbius coach

  • Respectvol
  • Integer en discreet
  • Veilig en een open houding
  • Rustig en neutraal
  • Geïnteresseerd en aandachtig
  • Creatief en handelend
  • Stimulerend en eerlijk